Mã số: KKV05-4795

Tên tác phẩm:

LÀM SẠCH TỔ YẾN

Tác giả:

PHẠM MINH GIẢNG

Nội dung tác phẩm:
Công đoạn làm sạch tổ yến tại Cần Giờ -Tp Hồ Chí Minh
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Tp.Hồ Chí Minh

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phạm Minh Giảng

Lượt xem:43

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả