Mã số: KKV05-6409

Tên tác phẩm:

Lão ngư

Tác giả:

Nguyễn Văn Xuân

Nội dung tác phẩm:
(Ghi chú tác phẩm 7: Người cùng thôn gọi ông là ông Tư râu, ỡ xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ông làm nghề đánh bắt cá trên biển, những lúc biển động ở nhà ông tranh thủ lấy lưới ra vá để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt kế tiếp. Ảnh chụp vào ngày 7/10/2017).
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Xuân

Lượt xem:1003

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả