Mã số: KKV05-6379

Tên tác phẩm:

LỂ KHÁNH THÀNH CÔNG VIÊN FIDEL Ở TP,ĐÔNG HÀ,TỈNH QUẢNG TRỊ

Tác giả:

NGUYỄN VĂN HOAN (PHƯƠNG HOAN)

Nội dung tác phẩm:
Ngày 15/9/2018 tại Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng trị long trọng tổ chức lể khánh thành công viên Fiddel,công viên mang tên vi lãnh tụ kính yêu của toàn thể nhân dân Cu Ba,người bạn lớn,người đồng chí ,người anh em vô cùng gần gũi rất mật thiết của Đảng,Nhà nước và nhân dân Việt nam và nhân dân Tỉnh Quảng Trị.Đây là một công viên mang nhiều ý nghĩa to lớn với diện quy hoạch rộng:16,15 ha được xây dựng theo hình thức kinh phí xã hội hóa,chủ yếu thu từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. Lể khánh thành công viên Fidel là hoạt động thiết thực kỷ niêm 45 năm ngày chủ tịch Cu Ba FIDEL đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt nam tại mãnh đất Tỉnh Quảng Trị.
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Quảng Trị

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Lượt xem:860

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả