Mã số: KKV05-6119

Tên tác phẩm:

Lính hát - điểm đảo Đá Lát

Tác giả:

Đặng Anh Tuấn

Nội dung tác phẩm:
Lính hát - điểm đảo Đá Lát
Thời gian chụp:

01/2018

Địa điểm chụp:

Việt Nam

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đặng Anh Tuấn

Lượt xem:914

Ngày đăng:19/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả