Mã số: KKV05-156

Tên tác phẩm:

Lối Tiên

Tác giả:

Ngọc Anh

Nội dung tác phẩm:
Chúng tôi đi dạo trên dãy núi ở Đồng Cao, Sơn Động mà ngỡ như đi trong phim truyện ngày xưa về chốn bồng lai tiên cảnh. Có lẽ bồng lai tiên cảnh cũng là đây, mình cũng là tiên!
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Sơn Động, Bắc Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lê Ngọc Anh

Lượt xem:77

Ngày đăng:20/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả