Mã số: KKV05-6405

Tên tác phẩm:

Lớp học tình thương

Tác giả:

Nguyễn Văn Xuân

Nội dung tác phẩm:
(Ghi chú tác phẩm 3: Ảnh chụp lúc 9 giờ 39’ ngày 27/10/2018, lúc lớp Khiếm thị đang học tại Trung tâm Khiếm Thị thuộc Nhà thờ trên địa bàn Phường Tân Thiện, thị xã Lagi. Trung tâm Khiếm thị đã nhận nuôi các trẻ em bị Khiếm thị, chậm phát triển và khuyết tật khác từ nhỏ. Các Sơ (Nữ tu sỉ) ở đây rất tận tình cưu mang, giúp đở các em từ sinh hoạt đến học tập văn hóa nhằm trang bị cho các em đầy đủ kiến thức, điều kiện khác để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng trong tương lai.
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Xuân

Lượt xem:952

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả