Mã số: KKV05-6377

Tên tác phẩm:

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CHUNG TAY XÂY DƯNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả:

NGUYỄN VĂN HOAN

Nội dung tác phẩm:
Nội dung:Trong đợt tập huấn lực lượng vủ trang xã do Huyện đội huyện Hải Lăng,Tỉnh Quảng trị tổ chức tập huấn cụm gốm 7 xã: Hải Phú, Hải Thượng,Hải Lâm,Hải Trường,Hải Chánh,Hải Thọ và xã thi trấn Hải Lăng tai địa bàn xã Hải Phú. Trong chuổi tập huấn và rèn luyện vủ trang đả có một buổi ra quân san lấp và dọn sạch hơn 2 km đường liên thôn tại địa bàn Phú Hưng xã Hải Phú.
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Quảng Trị

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Lượt xem:958

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả