Mã số: KKV04-4483

Tên tác phẩm:

LUYÊN TRÍ NHỚ

Tác giả:

THÁI BÌNH MINH

Nội dung tác phẩm:
SAU TAI NAN GIAO THONG BÊNH NHÂN ĐÃ MẤT TRÍ NHỚ, NHỮNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHỮNG NGƯỜI THẦY THUỐC VÀ NGƯỜI THÂN ĐÃ GIÚP BÊNH NHÂN DẦN DẦN PHUC HỒI LAI TRÍ NHỚ
Thời gian chụp:

11/2015

Địa điểm chụp:

BÊNH VIÊN II LÂM ĐỒNG

THÁI BÌNH MINH

Lượt xem:701

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả