Mã số: KKV05-4803

Tên tác phẩm:

Mang giáng sinh về nhà

Tác giả:

Hoàng Ngọc Nghĩa

Nội dung tác phẩm:
người công nhân trang trí cho lễ giáng sinh
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hoàng Ngọc Nghĩa

Lượt xem:25

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả