Mã số: KKV05-4781

Tên tác phẩm:

MÂY LUỒN SAPA

Tác giả:

LÊ NGUYỄN

Nội dung tác phẩm:
Sapa nổi tiếng bởi mây luồn, lúc ẩn lúc hiện, một vẻ đẹp huyền ảo.
Thời gian chụp:

11/2017

Địa điểm chụp:

LÀO CAI

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ NGUYỄN

Lượt xem:1157

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả