Mã số: KKV05-1051

Tên tác phẩm:

Một góc Lăng Cô

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
buổi chiều Lăng Cô đẹp và lảng mạng . cũng nơi khách du lịch đến tham quan
Thời gian chụp:

08/2017

Địa điểm chụp:

LĂNN CÔ HUẾ

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:8

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả