Mã số: KKV05-398

Tên tác phẩm:

Một Mùa Lũ Lại Về

Tác giả:

Nguyễn Dương Hải

Nội dung tác phẩm:
Vùng đất đầu nguồn, cuộc sống của người dân đã gắn liền với lũ. Nên hàng năm, cứ vào mùa lũ mà nước lũ lại chưa đến, hoặc đến ít. Thì những người dân lại khoắc khoải mong chờ, như trông chờ một người thân đi xa lâu ngày đang trở về. Dù có đôi chút những khó khăn và gian nan trong những cơn giông bảo đầu mùa, giữa những cánh đồng mênh mông đầy nước. Nhưng đó là một khó khăn dể chịu mà người dân vùng lũ đã chấp nhận được, và chấp nhận sống chung với lũ, như bao đời nay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mùa nước năm nay xem như là một mùa nước nổi đẹp cho vùng đất đầu nguồn.
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

An Giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Hoài Bảo

Lượt xem:372

Ngày đăng:10/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả