Mã số: KKV05-4777

Tên tác phẩm:

MỘT THOÁNG CÁI RỒNG

Tác giả:

NGUYỄN VĂN THỊNH

Nội dung tác phẩm:
MỘT HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC NHỎ TRONG CUỐC SỐNG BẬN RỘN CỦA NGƯỜI DÂN XỨ CẢNG
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Cảng Cái Rồng - Quảng Ninh

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Thịnh

Lượt xem:16

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả