Mã số: KKV05-899

Tên tác phẩm:

Một thoáng quê hương

Tác giả:

Minh Thái

Nội dung tác phẩm:
Xế chiều bà con nông dân Nghĩa Long huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) gieo cấy vụ hè thu - mùa
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Xã Nghĩa Long huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An)

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Minh Thái

Lượt xem:28

Ngày đăng:03/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả