Mã số: KKV04-4481

Tên tác phẩm:

Mùa bướm MÃ ĐÀ

Tác giả:

Lý Phú Tại

Nội dung tác phẩm:
Hình ảnh đàn bướm tại rừng Mã Đà đang sum vầy bên suối nước
Thời gian chụp:

07/2016

Địa điểm chụp:

Đồng Nai

Lý Phú Tại

Lượt xem:904

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả