Mã số: KKV04-4498

Tên tác phẩm:

MÚA MỪNG

Tác giả:

ĐỖ TÙNG

Nội dung tác phẩm:
Đoàn lân sư rồng của nhà thiếu nhi Khánh Hòa biểu diễn: “Nha Trang - Tứ linh hội tụ” tại Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI - năm 2016 - Nha Trang
Thời gian chụp:

06/2016

Địa điểm chụp:

Nha Trang - Khánh Hoà

Đỗ Tùng

Lượt xem:753

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả