Mã số: KKV04-4491

Tên tác phẩm:

Mua nước ngọt trong mùa hạn mặn

Tác giả:

Nguyễn Hoàn Vũ

Nội dung tác phẩm:
Người nông dân mua nước ngọt về để sinh hoạt hàng ngày trong mùa hạn và xâm ngập mặn.
Thời gian chụp:

05/2016

Địa điểm chụp:

Trà Vinh

nguyễn hoàn vũ

Lượt xem:788

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả