Mã số: KKV05-6297

Tên tác phẩm:

Mưa trên phố cổ

Tác giả:

Lê Nguyễn

Nội dung tác phẩm:
Mưa trên phố cổ
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Quảng Nam

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ NGUYỄN

Lượt xem:865

Ngày đăng:20/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả