Mã số: KKV05-6388

Tên tác phẩm:

Mùa vàng

Tác giả:

Võ Thành Vinh

Nội dung tác phẩm:
chụp ở bản Na léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Hà Giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Võ Thành Vinh

Lượt xem:894

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả