Mã số: KKV05-4771

Tên tác phẩm:

Mùa vàng Bắc Sơn

Tác giả:

Bùi Vinh Thuận

Nội dung tác phẩm:
Mùa vàng - mùa bội thu
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

Bắc Sơn

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Bùi Vinh Thuận

Lượt xem:41

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả