Mã số: KKV05-1058

Tên tác phẩm:

Mưu sinh

Tác giả:

Pham Duc Minh

Nội dung tác phẩm:
Người ngưu dân tầm tảo sớm hôm câu cá kiếm bữa ăn qua ngày. Ảnh chụp tại An Giang
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

An Giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Đức Minh

Lượt xem:31

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả