Mã số: KKV05-6168

Tên tác phẩm:

Mưu sinh (thủy điện Tuyên Quang) tác giả Vi Hà, tỉnh Tuyên Quang.

Tác giả:

Vi Hà

Nội dung tác phẩm:
Mưu sinh (thủy điện Tuyên Quang) tác giả Vi Hà, tỉnh Tuyên Quang.
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Tuyên Quang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vi Hà

Lượt xem:747

Ngày đăng:19/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả