Mã số: KKV05-1024

Tên tác phẩm:

Năng lượng xanh

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Công trình điện gió Bạc Liêu
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

Bạc Liêu

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:13

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả