Mã số: KKV05-401

Tên tác phẩm:

Nấu cơm trên thuyền

Tác giả:

Vũ Đức Phương

Nội dung tác phẩm:
trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2017 nước ngập tới gần tới mái nhà mọi sinh hoạt của bà con rất vất vả
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

Nho quan Ninh bình

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Đức Phương

Lượt xem:78

Ngày đăng:11/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả