Mã số: KKV05-6374

Tên tác phẩm:

Nét quê

Tác giả:

Phùng Trọng Tuệ

Nội dung tác phẩm:
Nét quê
Thời gian chụp:

04/2017

Địa điểm chụp:

Hải Dương

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phùng Trọng Tuệ

Lượt xem:960

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả