Mã số: KKV04-4504

Tên tác phẩm:

Ngày giáp Tết

Tác giả:

Nguyễn Hoàn Vũ

Nội dung tác phẩm:
Người người hối hả đi chợ mua sắm ngày cuối cùng của năm.
Thời gian chụp:

01/2016

Địa điểm chụp:

Chợ Trà Vinh

nguyễn hoàn vũ

Lượt xem:852

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả