Mã số: KKV05-1076

Tên tác phẩm:

Ngày nắng của Diêm Dân

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Nghề làm muối rất cần trời nắng to để sản lượng muối tăng cao. Nhờ đó, đời sống của diêm đân được cải thiện. Tuy nhiên, nghề làm muối cũng rất vất vả.
Thời gian chụp:

07/2017

Địa điểm chụp:

Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:24

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả