Mã số: KKV05-1062

Tên tác phẩm:

Nghề của ngoại

Tác giả:

Pham Duc Minh

Nội dung tác phẩm:
Ngoại tôi đã ngoài 80 nhưng lúc nào cũng thích giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của gia đình.
Thời gian chụp:

11/2017

Địa điểm chụp:

TPHCM

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Đức Minh

Lượt xem:17

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả