Mã số: KKV05-382

Tên tác phẩm:

NGHỀ THỦ CÔNG

Tác giả:

Đinh Hữu Tuyền - Naqm Định

Nội dung tác phẩm:
Tỉa đường nét hoa văn bức Hoành phi bằng chất liệu đồng.
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Thôn Đồng Sâm xã Hồng Thái huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Đinh Hữu Tuyền

Lượt xem:64

Ngày đăng:09/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả