Mã số: KKV04-4496

Tên tác phẩm:

Nghề truyền thống

Tác giả:

Nguyễn Hoàn Vũ

Nội dung tác phẩm:
Nghề làm bánh tráng của người dân Nam bộ.
Thời gian chụp:

05/2016

Địa điểm chụp:

Trà Vinh

nguyễn hoàn vũ

Lượt xem:834

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả