Mã số: KKV05-972

Tên tác phẩm:

Nghề truyền thống

Tác giả:

Nguyễn Đức Giang

Nội dung tác phẩm:
Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên - Bắc Giang là một làng nghề truyền thống sản xuất bánh đa nướng, đặc sản của địa phương.
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Bắc Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Đức Giang

Lượt xem:44

Ngày đăng:06/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả