Mã số: KKV05-6404

Tên tác phẩm:

Ngôn ngữ tình thương

Tác giả:

Nguyễn Văn Xuân

Nội dung tác phẩm:
Ghi chú tác phẩm 2: Lớp học tình thương ở Trung tâm khiếm khuyết (Trẻ em bị Câm – Điếc), giáo viên là những nữ tu sỉ (Sơ) Nhà thờ thuộc phường Tân An, Thị Xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Các em là những đứa trẻ xấu số, thiếu may mắm được các Sơ (nữ tu sỉ) tập trung về đây nuôi nấng, học tập văn hóa; qua đó giúp các trẻ em bị khiếm khuyết sớm định hướng để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. (Thời gian chụp tháng 3/2017, tại thị xã LaGi)
Thời gian chụp:

03/2017

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Xuân

Lượt xem:1018

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả