Mã số: KKV05-6120

Tên tác phẩm:

nhà đèn Đảo Đá Tây A – Trường Sa

Tác giả:

Đặng Anh Tuấn

Nội dung tác phẩm:
nhà đèn Đảo Đá Tây A – Trường Sa
Thời gian chụp:

01/2018

Địa điểm chụp:

Việt Nam

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đặng Anh Tuấn

Lượt xem:909

Ngày đăng:19/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả