Mã số: KKV05-4660

Tên tác phẩm:

Nhà nông

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Một gia đình nông dân ở xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu - Sóc Trăng) đang thu dọn lúa sau khi phơi khô
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Sóc Trăng

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:43

Ngày đăng:03/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả