Mã số: KKV05-6298

Tên tác phẩm:

Nhà sàn Bác Hồ tại Cà Mau

Tác giả:

Lê Nguyễn

Nội dung tác phẩm:
Nhà sàn Bác Hồ tại Cà Mau
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Cà Mau

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ NGUYỄN

Lượt xem:899

Ngày đăng:20/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả