Mã số: KKV05-5706

Tên tác phẩm:

Những cảm xúc chiến thắng

Tác giả:

NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG

Nội dung tác phẩm:
CẢM XÚC CHIẾN THẮNG CỦA TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM VÔ ĐỊCH AFF CUP
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

BÌNH DƯƠNG

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Trọng Dương

Lượt xem:780

Ngày đăng:15/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả