Mã số: KKV04-4486

Tên tác phẩm:

Những cánh hoa của rừng

Tác giả:

Lý Phú Tại

Nội dung tác phẩm:
Đàn bướm rừng MÃ ĐÀ đang sum vầy bên suối nước
Thời gian chụp:

07/2016

Địa điểm chụp:

Mã Đà, Đồng Nai

Lý Phú Tại

Lượt xem:1141

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả