Mã số: KKV05-403

Tên tác phẩm:

Niềm vui

Tác giả:

Vũ Đức Phương

Nội dung tác phẩm:
Các sinh viên tốt nghiệp đại học trong ngày nhận bằng chứng nhận niềm vui không tả xiết
Thời gian chụp:

04/2018

Địa điểm chụp:

Hoa Lư Ninh bình

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Đức Phương

Lượt xem:67

Ngày đăng:11/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả