Mã số: KKV05-157

Tên tác phẩm:

Niềm vui chiến thắng

Tác giả:

Ngọc Anh

Nội dung tác phẩm:
U23 mình thắng Syria. Đang đi tập thể dục buổi tối thành luôn đi cổ động, ăn mừng bóng đá.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lê Ngọc Anh

Lượt xem:63

Ngày đăng:20/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả