Mã số: KKV04-4508

Tên tác phẩm:

NỖ LỰC

Tác giả:

VŨ ĐỨC LỢI

Nội dung tác phẩm:
Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2016
Thời gian chụp:

07/2016

Địa điểm chụp:

TP.HCM

VŨ ĐỨC LỢI

Lượt xem:887

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả