Mã số: KKV05-1053

Tên tác phẩm:

Nữ sinh trường VHNT Khơme

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
nử sinh trường VHNT khơme tỉnh TRà vinh sơ diển để chuẩn bị tiết muc
Thời gian chụp:

08/2017

Địa điểm chụp:

chụp tại tỉnh Trà vinh

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:28

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả