Mã số: KKV05-4798

Tên tác phẩm:

PHÀ BÌNH KHÁNH

Tác giả:

PHẠM MINH GIẢNG

Nội dung tác phẩm:
Phà Bình Khánh - Cần Giờ-Tp Hồ Chí Minh
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Tp.Hồ Chí Minh

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Minh Giảng

Lượt xem:31

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả