Mã số: KKV05-4768

Tên tác phẩm:

Pháo hoa đêm giao thừa

Tác giả:

Bùi Vinh Thuận

Nội dung tác phẩm:
Pháo hoa giao thừa tại thung lũng Bắc Sơn
Thời gian chụp:

02/2018

Địa điểm chụp:

Bắc Sơn

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Bùi Vinh Thuận

Lượt xem:16

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả