Mã số: KKV05-404

Tên tác phẩm:

Phố mùa Đông

Tác giả:

Nguyễn Đức giang

Nội dung tác phẩm:
Khung cảnh đêm mùa Đông của Hà nội dưới tán lá bàng đỏ bừng sáng dưới ánh sáng đèn chiếu của ga Long Biên.
Thời gian chụp:

12/2017

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Đức Giang

Lượt xem:235

Ngày đăng:11/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả