Mã số: KKV05-378

Tên tác phẩm:

PHÚT GIẢI LAO

Tác giả:

Đinh Hữu Tuyền - Nam Định

Nội dung tác phẩm:
Giải lao trên đầu cột
Thời gian chụp:

07/2015

Địa điểm chụp:

Thị trấn Xuân Trường - Xuân Trường - Nam Định

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Đinh Hữu Tuyền

Lượt xem:39

Ngày đăng:08/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả