Mã số: KKV04-4509

Tên tác phẩm:

PHÚT QUYẾT ĐỊNH

Tác giả:

VŨ ĐỨC LỢI

Nội dung tác phẩm:
Giải điền kinh quốc tế Tp.HCM - ViệtNam mở rộng lần thứ 23 - 2016
Thời gian chụp:

07/2016

Địa điểm chụp:

Tp.HCM

VŨ ĐỨC LỢI

Lượt xem:900

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả