Mã số: KKV05-1041

Tên tác phẩm:

QUẦN LONG BÁI MẪU.

Tác giả:

Nguyễn Sinh Thành

Nội dung tác phẩm:
Sau khi làm nghi thức "Khai Quang Điểm Tinh" tức là điểm mắt cho Rồng, Rồng đã được Khai Quang Điễm Nhãn mới chính thức hoạt động, và hoạt động đầu tiên của Rồng là bái tạ Mẹ Thiên Hậu đã khai sáng cho mình.
Thời gian chụp:

02/2018

Địa điểm chụp:

Chùa Bà Thiên Hậu Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

NGUYỄN SINH THÀNH

Lượt xem:94

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả