Mã số: KKV05-1069

Tên tác phẩm:

Quyết đấu

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Giải đẩy gậy tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ an năm 2018
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:12

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả