Mã số: KKV05-393

Tên tác phẩm:

Quyết liệt

Tác giả:

Nguyễn Viết Cường

Nội dung tác phẩm:
Các quân cầu của hai đội đang lao nhanh về phía đối thủ để đưa quả cầu vào vị trí chốt chặn, để đưa được quả cầu vào vị trí cuối cùng rất khó khăn vì quả cầu trơn và xung quanh toàn bùn.Lễ hội vật cầu bùn Làng Vân, Việt Yên, Bắc Giang được tổ chức 4 năm một lần và đã có từ thời Lý Bôn, Lý Bí đánh đuổi quân Lương (thế kỷ 4-5).
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Làng Vân, Việt Yên, Bắc Giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Viết Cường

Lượt xem:48

Ngày đăng:10/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả