Mã số: KKV05-379

Tên tác phẩm:

RA KHƠI

Tác giả:

Đinh Hữu Tuyền - Nam Định

Nội dung tác phẩm:
Vận chuyển lưới.
Thời gian chụp:

06/2016

Địa điểm chụp:

Xã Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Đinh Hữu Tuyền

Lượt xem:51

Ngày đăng:08/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả